Välkommen till ÖLKf's hemsida 

 

 

På grund av att Konstnärernas Riksorganisation KRO lagt ner sina distrikt bildade vi 2008 en ny förening, Örebro Läns Konstnärsförbund ÖLKf,

 

dels för att hålla samman länets yrkesverksamma konstnärer, dels också för att ta tag i lokala fackliga frågor som kan bli aktuella. Detta sker genom arbete i nätverk, opinionsbildande aktiviteter och genom kontakter med lokala beslutsfattare och andra intressenter.

 

 

Till medlem i förbundet antas konstnär som varit bosatt i länet minst ett år

och som uppfyller våra kriterier för inval. Kriterierna är grundade på

KRO:s kriterier för medlemskap.

 

 Sökande med konstnärlig högskoleutbildning och konstnär som har varit 

 eller är medlem av KRO får automatiskt inträde i förbundet.

 

 Sökande utan konstnärlig högskoleutbildning men med minst fem års         

 yrkesverksamhet antas om fem av tio punkter i kriterierna uppfylls.

 

 Är du intresserad av att bli medlem?

 

 Se kriterier och blanketter under Ansökan.

 

 Medlemsavgift 150 kr.

 

Hemsidan uppdaterad 2015 02 27.

            e-post: ordf@orebrolanskonstnarsforbund.se

 

www.orebrolanskonstnarsforbund.se