Aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt 2018

 

 

 

Efter årsmötet i mars 2018 ser styrelsen ut som följande:

Astri Johansson, ordförande

Kathie Pettersson, sekreterare

Torsten Molander, kassör

Marianne Degerman, suppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsidan uppdaterad 2018 11 01