Aktuellt

                 

      Aktuellt 2019
Efter årsmötet i mars 2019 ser styrelsen ut som följande:

Astri Johansson, ordförande

Kathie Pettersson, sekreterare

Torsten Molander, kassör

Marianne Degerman, suppleant
                                                                                                          

Hemsidan uppdaterad 2019-03-12