Hem

Välkommen till ÖLKf's hemsida 

På grund av att Konstnärernas Riksorganisation KRO lagt ner sina distrikt bildade vi 2008 en ny förening, Örebro Läns Konstnärsförbund ÖLKf,

dels för att hålla samman länets yrkesverksamma konstnärer, dels också för att  ta tag i lokala fackliga frågor om kan bli aktuella.  Detta sker genom arbete i nätverk, opinionsbildande aktiviteter och genom kontakter med lokala beslutsfattare och andra intressenter.


Till medllem i förbundet antas konstnär som varit bosatt i länet minst ett år och som uppfyller våra kriterier för inval. Kriterierna är grundade på KRO:s kriterier för medlemskap.


Sökande med konstnärlig högskoleutbildning och konstnär som har varit eller är medlem av KRO eller var medlem av KRO distrikt 15 vid nedläggningen  blir automatiskt behörig som medlem i förbundet.


 Sökande utan konstnärlig högskoleutbildning men med minst fem års yrkesverksamhet antas om fem av tio punkter i kriterierna uppfylls.
 Är du intresserad av att bli medlem?


 Se kriterier och blanketter under Ansökan.


 Medlemsavgift 150 kr.


Hemsidan uppdaterad 2023 01 29


____________________________________________________